این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
صفحه اصلی > محورهای کنفرانس
.: محورهای کنفرانس


مدیریت بحران

 • نقش رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی
 • نقش سیستم‌های ارتباطی، اطلاعاتی و مخابراتی
 • نقش واحدهای مدیریت بحران سازمانی در مدیریت ریسک بحران شهری
 • نقش آمادگی در کاهش آسیب‌پذیری از بحران‌های شهری
 • ارزیابی آسیب‌پذیری، آسیب‌رسانی و ریسک شریانهای حیاتی در بحران‌های طبیعی
 • الگوی مدیریت شهری یکپارچه در بحران
 • طراحی شهری، شهرسازی، تأسیسات، پایانه‌ها، مترو و بافت‌های فرسوده
 • تحلیل نقش سامانه‌های ICS و NIMS در مدیریت ریسک سوانح طبیعی
 • قوانین و مقررات حقوق در مدیریت بحران شهری
 • مدیریت بحران صنعتی، ضرورت‌ها و پیش نیازها
 • پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
 • امداد و نجات و اسکان اضطراری
 • بیمارستان‌ها و آمادگی بیمارستانی
 • پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها و اسکله‌ها
 • نقش شریان‌های حیاتی در تسریع روند بازگردانی پس از حادثه
 • نقش نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی
 • تأمین مسکن و بازسازی مناطق آسیب‌دیده
 • اطفاء حریق، آواربرداری و مدیریت مواد شیمیایی خطرناک
 • نقش بیمه‌ها و بانک‌ها در مدیریت بحران
 • جامعه‌شناسی و روانشناسی بلایا
 • مخاطرات مرتبط‌ با تغییرات اقلیمی
 • مدیریت ریسک سانحه با نگاه به مخاطرات چندگانه
 • تغییرات اقلیمی و چالش‌های مدیریت ریسک
 • خشکسالی، بحران آب و گرد و غبار در ایران

 

حوزه HSE شهری

 • ارزیابی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در پروژه‌های ساختمانی شهری
 • ارزیابی در پروژه‌های زیرساختی شهری
 • ارتقا فرهنگ ایمنی حمل و نقل شهری
 • آموزش بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و نقش آن در مدیریت شهری
 • تحلیل رابطه توسعه پایدار شهری با بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ارزیابی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمانکاران پروژه‌های عمرانی شهری

 

 

حوزهHSE صنعتی

 • تجزیه و تحلیل علل حوادث صنعتی با روش‌های مختلف
 • مدیریت بحران در حوادث صنعتی
 • ارزیابی ریسک حریق در صنایع
 • قوانین، مقررات و استانداردها در بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • تحلیل‌های اقتصادی در بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • تحلیل سامانه‌ای در بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • روش‌های نوین ارزیابی ریسک بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در صنایع
 • بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمانکاران
 • مباحث حقوقی در بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در صنایع
 • نقش فناوری‌های نوین در بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) صنعتی
 • روش‌های ارتقا نگرش در بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) صنعتی