این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
صفحه اصلی > اهداف کنفرانس
.: اهداف کنفرانس


«اهداف کنفرانس»

تجربیات گذشته نشان داده است که پدیده‌های طبیعی هنگامی به سانحه تبدیل می‌شوند که جوامع شناخت کافی از آنها نداشته و آمادگی رویاروئی با آن نباشند. بر این اساس آماده‌سازی تمام اقشار جامعه برای مراحل سه گانه چرخه سانحه ( مراحل پیش،‌هنگام و پس از وقوع ) ضروری است. بدین منظور آگاهی و گردآوری اطلاعات به منظور نیل به توسعه پایدار شهری از طریق کاهش ریسک بروز بحران‌های طبیعی برای تدوین یک برنامه اجرائی واجب است.با توجه به ضرورت دستیابی به بهبود وضعیت و نیز توسعه شهرهای کشور همراه با حفظ و صیانت از نیروی انسانی و ارتقای سطح سلامت جامعه، بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب و ایجاد محیط‌های کاری بدون آسیب و آلاینده زیست‌محیطی و در نهایت تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با هدف زیر تعریف شده است.

  • ایجاد زمینه تغییر رویکرد در مواجهه با ریسک‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست و بحران‌های طبیعی از رویکرد واکنشی (پس از حادثه) به رویکرد پیشگیرانه (پیش از حادثه)
  • تأثیرگذاری در مدیریت مناسب ریسک‌های مرتبط با بحران‌های طبیعی و فعالیت‌های مختلف.
  • ایجاد زمینه یکپارچگی در فعالیت‌های مرتبط با مدیریت بحران و بهداشت، ایمنی و محیط زیست.
  • ایجاد زمینه یکپارچگی میان سازمان‌های متولی مدیریت بحران و بهداشت، ایمنی و محیط زیست.
  • آگاه‌سازی شرکت‌کنندگان از تأثیر فعالیت‌های مرتبط با مدیریت بحران و بهداشت، ایمنی و محیط زیست در جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و دوباره ‌کاری‌‌‌ها.
  • ایجاد زمینه‌های لازم برای دستیابی به شاخص‌های توسعه پایداری شهری مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست