این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
صفحه اصلی > راهنمای ثبت‌نام
.: راهنمای ثبت‌نام

برای ثبت‌نام در چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE، می‌توانید از طریق زیر اقدام نمایید:

- تهیه معرفی‌نامه از سازمان مربوطه، دانلود فرم ثبت‌نام، تکمیل و فکس آن به همراه فیش واریزی مربوطه به دبیرخانه کنفرانس (89785376) و دریافت رسید از مسئول دبیرخانه.